Steel-Reinforced Concrete Structures : assessment and Repair of Corrosion
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781138066984


Thông tin xuất bản: New York, NY :CRC Press, Taylor, Francis Group, 2018, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 225 p.

Ngôn ngữ:


Concrete Structures.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH