Computational Methods for Reinforced Concrete Structures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783433030547


Thông tin xuất bản: ,Germany :WilhelmErnst&Sohn, 2015,

Mô tả vật lý: 356 p.

Ngôn ngữ:


Concrete Structures.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH