Reinforced Concrete Design : a practical approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780558303426


Thông tin xuất bản: Canada :Pearson Learning Solutions, 2011., 1st ed.

Mô tả vật lý: 768 p.

Ngôn ngữ:


Concrete Materials Engineering.-- Construction Engineering.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH