Dynamics of Coupled Structures. Volume 4, proceedings of the 36th IMAC, a conference and exposition on structural dynamics 2018
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783319746531

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer, 2018.,

Mô tả vật lý: 215 p.

Ngôn ngữ:


Dynamics.-- Structural dynamics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH