Business Chinese for Beginner Speaking
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9787560069821

Ký hiệu phân loại: 495.1802465 Chinese

Thông tin xuất bản: China :Foreign Languages Teaching and Research Press, 2008.,

Mô tả vật lý: 282 p.

Ngôn ngữ:

ID: 123540
Chinese.
  - Foreign businessmen.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH