Business Chinese for Beginner Reading

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dong Jin

Ngôn ngữ: chi ; eng

ISBN-13: 978-7560068992

Ký hiệu phân loại: 495.1802465 Chinese

Thông tin xuất bản: China : Foreign Languages Teaching and Research Press, 2008.

Mô tả vật lý: 314 p.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 123541

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH