Strengthening of Concrete Structures With Adhesive Bonded Reinforcement : design and dimensioning of CFRP laminates and steel plates
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783433030868


Thông tin xuất bản: Germany :Wiley Ernst & Sons, 2015, 5th ed.

Mô tả vật lý: 158 p.

Ngôn ngữ:


Adhesive Bonded Reinforcement.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH