Human computer interaction development and management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1931777136

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: kd :IRM Press, 2003,

Mô tả vật lý: 319 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 12355
Human-computer interaction.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH