Phân tích cảm xúc trong tiếng việt bằng phương pháp máy học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Hoài Nam, Lê Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Thanh Long

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 123559

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.350
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH