Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm 4 ngành quản trị khách sạn về chương trình đào tạo, trường đại học công nghệ Tp.Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.812

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 123568

;

DÃY KỆ
9H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.812
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH