Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (HSE) cho ngành sơn Việt Nam :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7

Thông tin xuất bản: TP Hồ Chí Minh :Hutech , 2015,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 123571

;

DÃY KỆ
4E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 363.700
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn