Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp của giới trẻ TP.HCM : báo cáo nghiên cứu khoa học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Cuốn này đang trưng bày tại:
- Nghiên cứu khoa học
Dãy kệ:12E-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH