Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.4791

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 17tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 123690

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  338.479
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn