Ứng dụng hệ thống tỷ lệ của kiến trúc truyền thống vào thiết kế kiến trúc dân dụng Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 728 Residential and related buildings

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 728.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH