Natural language processing and computational linguistics. 1, Speech, morphology and syntax

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mohamed Zakaria Kurd

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken : ISTE ; NJ, USA : Wiley, 2016

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 123794

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH