Advances in information retrieval : 40th European Conference on IR Research, ECIR 2018, Grenoble, France, March 26-29, 2018, proceedings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 025.04

Thông tin xuất bản: USA :Springer , 2018,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 123801


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn