Metadata :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Richard Gartner, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 025.0427

Thông tin xuất bản: Switzerland :Springer , 2016,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 123808


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn