Multisensor data fusion and machine learning for environmental remote sensing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.70630284 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL :CRC Press, 2018.,

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:

ID: 123867
1. Content-based image retrieval.
  - Environmental monitoring
  - Remote sensing.; Environmental sciences
  - Remote sensing.; Multimedia data mining.
  - Multisensor data fusion.-1. Content-based image retrieval.
  - Environmental monitoring
  - Remote sensing.
2. Environmental sciences
  - Remote sensing.
3. Multimedia data mining.
  - Multisensor data fusion.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH