Phân lập và sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces sp phòng trừ một số loài sâu hại cây trồng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 579.5

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 152tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 123888

;

DÃY KỆ
5H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 579.500
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn