Human Resource Management : International Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Gary Dessler,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0131276778


Thông tin xuất bản: ew Jersey :Pearson, 2005, 10th ed

Mô tả vật lý: 725p. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH