Nghiên cứu vật liệu địa phương cho tường cách âm, cách nhiệt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Hùng, Nguyễn Ngọc Bình Chánh, Nguyễn Thanh Tân, Phan Thành Luân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 691 Building materials

Thông tin xuất bản: Hà Nội : HUTECH

Mô tả vật lý: 35tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 123921

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 691.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH