Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm : báo cáo tổng kết

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Tấn Phát, Phạm Hoàng Sơn, Phạm Hữu Nhi, Tăng Thế Vũ, Trần Công Minh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 691.4 Ceramic and clay materials

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 24tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 123945

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 691.400
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH