Cải tạo tầng hai thư viện trường đại học công nghệ Hutech

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Phạm Bảo Trân, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Thị Kiều Khanh, Phạm Minh Tiến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 727.8 *Library buildings

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 33tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 123970

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 727.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH