Nghiên cứu tận dụng nguồn phế thải tro bay để tăng cường khả năng chống thấm của bê tông

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Nguyễn Anh Vũ, Giang Việt Huy Hoàng, Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Văn Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 620.136 Concrete

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 25tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 123986

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 620.136
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH