Cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Âu Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc Thanh Vy, Nguyễn Thị Cúc Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Trần Nguyên Trí

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 332.6457 Investment

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 124017

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.645
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH