Luật doanh nghiệp (Hiện hành)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045745748

Ký hiệu phân loại: 346.07 Commercial law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị quốc gia Sự thật, 2018,

Mô tả vật lý: 296tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


-- -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
11B
Sai Gon Campus
4D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.070


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH