Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045736074

Ký hiệu phân loại: 324.2597 Political parties

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, Tái bản có sửa chữa, bổ sung

Mô tả vật lý: 536tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Sai Gon Campus
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 324.259


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH