Luật doanh nghiệp Việt Nam : tình huống - dẫn giải-bình luận
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045746271

Ký hiệu phân loại: 346.07 Commercial law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019, Xuất bản lần thứ tư

Mô tả vật lý: 436tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11B
Sai Gon Campus
4D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.070


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH