Phương pháp biểu diễn đặc trưng mặt người dựa vào bộ lọc gabor cong và (2D) 2LDA cho nhận dạng cá nhân trong ứng dụng điểm danh lớp học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 006.37

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 124208

Thông tin sách đang mượnTHƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH