Khả năng và xu hướng phát triển nhà ở container tại Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Minh Thư, Hoàng Hải Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 728 Residential and related buildings

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 124227

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH