Khả năng và xu hướng phát triển nhà ở container tại Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 728 Residential and related buildings

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2017,

Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH