Great writing 3 : From great paragraphs to great essays
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781285194929


Thông tin xuất bản: Boston, MA :National Geographic Learning 2015, 3rd

Mô tả vật lý: 247p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH