Working with discourse :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  0826488501 (pb)

Ký hiệu phân loại: 401.41

Thông tin xuất bản: London ; New York, NY :Continuum, 2007, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 356 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 124246

Discourse analysis.-

DÃY KỆ
15B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  401.410
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn