Teaching young children in multicultural classrooms :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  9781337566070

Ký hiệu phân loại: 370.117

Thông tin xuất bản: Boston :Cengage, 2019., 5ed.

Mô tả vật lý: 324p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 124292

Early childhood education -- Curricula ; United States.; Minorities -- Education (Early childhood) ; United States.; Multicultural education -- United States.

DÃY KỆ
11C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  370.117
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn