Vai trò của Đông Nam Á trong chính sách "một vành đai - một con đường" của Trung Quốc hiện nay

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hoài Thanh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 337.5105 International economics

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 124333

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH