Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập những môn đại cương của sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo, Đinh Thị Bích Ngọc, Đỗ Kim Chi, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Cẩm Tiên

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 378 Higher education

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 124417

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH