Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786045821879


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Công ty TNHH Nhân Trí Việt : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2017,

Mô tả vật lý: 266 tr. ; , 26cm + , 1CD

Ngôn ngữ:

ID: 124526
Tiếng Trung Quốc
  - Nói
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH