Geeks On Call PC's
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Call Geeks On, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  047177989x

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: kd :Wiley, 2005,

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Ngôn ngữ:


Microcomputers -- Maintenance and repair ; Amateurs' manuals.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH