Quản trị chuỗi cung ứng những trải nghiệm tuyệt vời = :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.5

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2013, Tái bản lần thứ hai

Mô tả vật lý: 397tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 124573

-

DÃY KỆ
9G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.500
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH