Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chuẩn mực kế toán và luật kế toán
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2005,

Mô tả vật lý: 575 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏPhần 2: Hệ thống chứng từ kế toánPhần 3: Hệ thống sổ kế toánPhần 4: Hệ thống báo cáo tài chính.

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.900


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH