Từ điển Việt - Pháp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Khả Kế, Nguyễn Lân

Ngôn ngữ: vie ; fre

Ký hiệu phân loại: 443.95922 Dictionaries of standard French

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh 2001

Mô tả vật lý: 1161 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 12509

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 443.959
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH