Tìm hiểu luật doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.03 Torts (Delicts)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 216 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Phần A : Giới thiệu chung về Luật Doanh nghiệp 20051. Cần thiết ban hành Luật Doanh nghiệp 20052. Những tư tưởng chỉ đạo đối với soạn thảo dự án luật doanh nghiệp 20053. Nội dung cơ bản và những bổ sung, sửa đổi chủ yếu trong Luật Doanh nghịêp 20054. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hiệu lực của Luật Doanh nghiệp 2005Phần B : Toàn văn Luật Doanh nghiệp 2005Chương 1 : những quy định chungChương 2 : Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanhChương 3 : Công ty trách nhiệm hữu hạnChương 4 : Công ty cổ phầnChương 5 : Công ty hợp danhChương 6 : Doanh nghiệp tư nhânChương 7 : Nhóm công tyChương 8 : Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệpChương 9 : Quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệpChương 10: Điều khoản thi hành.

Luật doanh nghiệp-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.030


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH