Tài chính dành cho người quản lý

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.152

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


1. Các báo cáo tài chính2. Ý nghĩa của các báo cáo tài chính3. Các khái niệm kế toán quan trọng4. Cấp vốn hoạt động và phát triển5. Dự thảo ngân sách6. Các công cụ thiết thực để ra quyết định quản lý7. Giá trị tiền tệ theo thời gian8. Các khái niệm thẩm địnhPhụ lục: Lập ngân sách dựa trên hoạt động.

Tài chính -- Điều hành,

DÃY KỆ
25F
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.152
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn