Kỹ năng thương lượng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4052 Executive management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Các hình thức thương lượng2. Bốn khái niệm chính Batna3. Chuẩn bị4. Các chiến thuật biên bản thương lượng5. Những câu thường gặp về chiến thuật6. Rào cản cho thỏa thuận7. Những sai lầm trong tư duy8. Tầm quan trọng của mối quan hệ9. Thương lượng cho người khác10. Các kỹ năng thương lượngPhụ lục: Những công cụ hỗ trợ hữu ích.

Thương lượng trong kinh doanh-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.405


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH