Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


1. Vai trò thiết yếu của quyền lực2. Các nguồn gốc của quyền lực3. Tầm ảnh hưởng4. Các chiến thuật gây ảnh hưởng5. Sức thuyết phục6. Nghệ thuật thuyết phục7. Thuyết trình gây ấn tượng mạnh mẽ8. Khía cạnh đạo đức trong quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phụcPhụ lục A: Lãnh đạo khi bạn không phải là cấp trênPhụ lục B: Các công cụ thực hiện hữu íchPhụ lục C: Các nguyên tắc chung để thực hiện phương pháp trực quan khi thuyết trình.

Quản lý điều hành,

DÃY KỆ
26B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.4
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH