Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (giáo trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 001.42072 Research; statistical methods

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội , 2004, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa họcChương 1: Khoa học và sự phát triển của khoa họcChương 2: Công nghệChương 3: Nghiên cứu khoa họcPhần thứ hai: Lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa họcChương 4: Cơ chế và kỹ năng sáng tạo khoa họcChương 5: Các quan điểm tiếp cận khoa họcChương 6: Phương pháp nghiên cứu khoa họcChương 7: Lôgic tiến trình nghiên cứu khoa họcPhần thứ ba: Nội dung cơ bản của hoạt động nghiên cứu khoa họcChương 8: Đề tài nghiên cứu khoa họcChương 9: Đề cương nghiên cứu khoa họcChương 10: Xây dựng khái niệm khoa họcChương 11: Suy luận khoa họcChương 12: Công bố và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa họcPhần thứ tư: Đánh giá các công trình khoa họcChương 13: Đánh giá công trình khoa họcChương 14: Trình tự buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp nhà nước..

Nghiên cứu khoa học -- Phương pháp luận; Research methods-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 001.420


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH