Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44 Solid wastes (Refuse)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Nông Nghiệp, 2005, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 196 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

ID: 12540

   - Chương 1 : Mở đầu1. Con người và môi trường2. Tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và thế giới3. Bảo vệ môi trường
   - Chương 2 : Xử lý nước thải1. Những vấn đề chung2. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học3. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học4. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa - lý5. Các công trình xử lý cặn bùn6. Các công trình khử trùng và thải nguồn7. Một số sơ đồ công nghệ của trạm xử lý nước thải
   - Chương 3 : Xử lý khí thải1. Những vấn đề chung2. Làm sạch không khí khỏi bụi3. Làm sạch khí thải khỏi các chất độc hại
   - Chương 4 : Xử lý chất thải rắn1. Những vấn đề chung2. Các phương pháp xử lý chất thải rắn 3. Một số dây chuyền công nghệ xử lý chất thải rắn.
Chất thải
  - Kỹ thuật và thiết bị xử lý
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.440


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH