Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.06 Organizations (Associations)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 827 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Luật doanh nghiệp-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.060


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH