Huấn luyện nhân viên

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.3124

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


1. Vài nét về huấn luyện 2. Lên kế hoạch huấn luyện3. Thực hiện công tác huấn luyện4. Cải tiến phương thức huấn luyện.

Quản trị nhân sự -- Huấn luyện nhân viên,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
12C
*Ký hiệu xếp giá:  658.312
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn