Giải tỏa Stress
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 158.72 Job stress

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Những hiểu biết cơ bản về stress2. Phân tích các nguyên nhân gây ra stress3. Đối diện với stress công sở4. Phòng chống stress trong gia đình.

Stress (Tâm lý học)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 158.720


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH