Đọc và viết tiếng Hoa chữ giản thể
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Gia Việt, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Dân trí, 2019,

Mô tả vật lý: 311tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Tiếng Trung Quốc-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
5A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 495.180


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH